• Gårdsjöns Tonårsvård AB 

  • Gårdsjöns Tonårsvård startade 1995 och har sedan starten bedrivit vård och behandling för ungdomar med missbruk, relations- och sociala problem.

    Företaget har med åren utökat sina verksamhetsområden och driver idag även skyddat boende för vuxna med, eller utan, barn.

    Företaget drivs i aktiebolagsform och är huvudman för Gårdsjöns Ungdomshem samt för det skyddade boendet. Företagets huvudsäte liksom Gårdsjöns Ungdomshem är båda belägna inom Flens kommun.

    Ungdomshemmet är beläget centralt i Flen med närhet till natur och friluftsområden vilket innebär rika och varierande möjligheter till olika fritids sysselsättningar likväl som vi kan utnyttja tätortens resurser till olika skolformer eller arbetspraktik.