• Etik och värdegrund

 •  

  Ungdomarna kommer till en tillvaro som för dem oftast är relativt okänd. Vårt mål är att de ska känna tillhörighet och att de är individer i ett sammanhang.  Målet är att utgå ifrån ungdomens egna resurser och stimulera den motivation till som kan påbörja en individuell förändringsprocess. Att ge dem en helhetskänsla och en strukturerad tillvaro för att få en framtidstro samt ta kontrollen över sin egen situation är en viktig del.

   

  Vår uppgift är att ge ungdomarna de verktyg, kunskap och färdigheter som de behöver för ett självständigt liv. Vi utgår ifrån individens levnadshistoria, förutsättningar och behov när vi planerar alla insatser. Vi jobbar aktivt med att alla ska visa respekt för varandra oavsett religion, kön, sexuell läggning och etnicitet.  Gårdsjön skall avstå från varje handling och yttrande som innebär ett angrepp på klientens värdighet

   

  Vi eftersträvar att ge eleven möjlighet att utforska, upptäcka och använda de egna inre resurserna för att leva ett mer tillfredsställande liv. Våra mål är vidare att genomföra de uppdrag vi får från våra uppdragsgivare; att via delaktighet i arbetet med genomförandeplaner hjälpa ungdomar från ett självdestruktivt beteende.

   

  Tydliga rutiner och strukturer skapar trygghet. Vi vill eftersträva en så hemlik miljö som möjligt där ungdomarna ska känna sig trygga med varandra och med de vuxna. Personalen finns till hands för att säkerställa att hemmet är en ombonad och varm plats, där ungdomen får stöd och hjälp i sina dagliga rutiner, serveras näringsrik mat samt har det som krävs för att leva ett behagligt liv. Varje ungdom får en kontaktperson, kontaktpersonen motsvarar navet runt ungdomen på boendet. Det innebär ett stort ansvar innehållande; planering av insatser, praktiska åtaganden, nätverksbyggande, motiverande samtalsstöd etc.

   

  Ledord inom verksamheten är respekt, engagemang och tålmodighet, där bemötandet gentemot ungdomarna genomsyras av värme, omtanke och förståelse.

  Gårdsjöns behandling vilar på en humanistisk grundsyn, dvs vi värnar om människans lika värde. Vi tror på människans förmåga att själv och tillsammans med andra utvecklas och fatta nya beslut som ger en ny livsinriktning. Den miljön behöver uppmärksamma individen, ge en frihet till eget tänkande och reflektion. Gårdsjön skall vara religiöst och politiskt obundet.