• Gårdsjöns Ungdomshem

 • Välkommen till Gårdsjöns Ungdomshem

  Gårdsjöns Ungdomshem startade 1995 och har sedan dess bedrivit vård och behandling för ungdomar med  missbruk, relations- och sociala problem.

  Företaget drivs i aktiebolagsform.

  Behandlingshemmet ligger i Flens kommun . Trots att vi befinner oss centralt i Flen finns ändå närhet till natur och friluftsområden vilket innebär rika och varierande möjligheter till olika fritids sysselsättningar likväl som vi kan utnyttja tätortens resurser till olika skolformer eller arbetspraktik.

  Målgrupp
  Vår målgrupp är socialt utagerande pojkar och flickor i åldrarna 13-20 med missbruks-, relations- och sociala problem. Vi tar även emot ungdomar med  neuropsykiatrisk problematik

  Ungdomarna är placerade med stöd av SOL och LVU

  Individuellt anpassade behandlingar samt akut och utredningplaceringar.

  Utsluss ingår som en del av behandlingskedjan. Vi erbjuder även eftervård som anpassas individuellt efter varje ungdoms behov.

  Platsantal
  Gårdsjö: 10 platser

  Upptagningsområde
  Hela landet