• Om oss

  • Etik och värdegrund

    Gårdsjöns behandling vilar på en humanistisk grundsyn, dvs vi värnar om människans lika värde. Vi tror på människans förmåga att själv och tillsammans med andra utvecklas och fatta nya beslut som ger en ny livsinriktning. Den miljön behöver uppmärksamma individen, ge en frihet till eget tänkande och reflektion. Gårdsjön skall vara religiöst och politiskt obundet.

    Gårdsjöns mål är att öka ungdomarnas medvetenhet och självständighet, stödja personlig utveckling och förmåga att ta eget ansvar. Vi eftersträvar att ge eleven möjlighet att utforska, upptäcka och använda de egna inre resurserna för att leva ett mer tillfredsställande liv. Våra mål är vidare att genomföra de uppdrag vi får från våra uppdragsgivare; att via delaktighet i arbetet med genomförandeplaner hjälpa ungdomar från ett självdestruktivt beteende.

    Gårdsjön skall avstå från varje handling och yttrande som innebär ett angrepp på klientens värdighet.