• Personal

 • Personalkategorier
  Beteendevetare, behandlings-pedagoger
  Leg transaktionsanalytiker
  Leg psykolog
  Drog och beroendeterapeut

  Övrig personal
  Husmor
  Vaktmästare
  Miljöterapeuter