• Skyddat boende

 • Gårdsjöns kris-och stödboende till skydd för våldsutsatta kvinnor och män med eller utan barn ligger i Södermanland.

  Vårt gruppboende innefattar en större fastighet. Boendet innehåller förutom sedvanliga förvaringsutrymmen, tvättstuga, pannrum och stort lekrum för barnen med egen TV samt med för olika åldersgrupper införskaffat lekmaterial. Välutrustat kök med större matsal finns.

  Samtliga boende har eget rumt med nära tillgång till låsbara toalett- och duschutrymmen. Rummen är låsbara. Medföljande barn kan, utifrån sin ålder, välja mellan eget rum alternativt bo med föräldern De som anländer får i största möjliga mån själva välja sina rum. I övrigt finns tillgång till flera gemensamhetsutrymmen för samvaro och vila (TV-rum) bl.a. Det finns även två datarum som de boende har tillgång till och kan sitta enskilt i.

  Dessutom erbjuder vi externt belägna lägenheter, vilket ger oss möjlighet till en flexibilitet beroende på skyddsaspekterna

  Säkerhet
  Gruppboendet har ett skalskydd och är insynsskyddat. Direktlarm och överfalls larm finns.

  Vi erbjuder

  • Stöd i att förändra sin situation, medvetandegöra hur nya beslut kan påverka framtiden. Motivationsarbete att lämna en våldsutsatt miljö.

  • Stöd i kontakt med polis och rättsväsende i övrigt.

  • Bistå vid social planering avseende boende, skola, arbete eller praktik samt övriga myndighetskontakter. Vi har lång erfarenhet av sådana insatser då det varit del av ett utslussarbete som andra grupper av placerade omfattats av.

  • Enskilda stödjande samtal som bedrivs av psykoterapeutisk skolad personal..

  • Möjlighet till samtalskontakt för till barn som varit utsatta och eller upplevt en hotfull miljö

  • Medföljande barn möjlighet till lek och andra aktiviteter.

  Gårdsjöns personal har lång erfarenhet och kompetens att möta människor i kris. Personalen erbjuds regelbunden handledning

  Resurser att tillgå vid behov.

  Samarbete med:

  Leg psykolog och leg psykoterapeut

  Leg. läkare och specialist i psykiatri

  Tolkförmedling.

  Gårdsjöns har ramavtal med samtliga kommuner som ingår i Sörmlands Vårdförbunds upphandling men tar även emot från hela landet.