• Skyddat boende

 • Gårdsjöns kris-och stödboende till skydd för våldsutsatta kvinnor och män med eller utan barn ligger i Södermanland.

  Det skyddat boendet är förlagt till externt belägna lägenheter, vilket ger oss möjlighet till en flexibilitet beroende på skyddsaspekterna. Lägenheterna är olika i sin storlek men kan ta emot familjer upp till 5 personer.

  Säkerhet

  Lägenheterna har direktlarm och överfalls larm finns installerat. Placerade får även larm bära.

  Vi erbjuder

  • Stöd i att förändra sin situation, medvetandegöra hur nya beslut kan påverka framtiden. Motivationsarbete att lämna en våldsutsatt miljö.

  • Stöd i kontakt med polis och rättsväsende i övrigt.

  • Bistå vid social planering avseende boende, skola, arbete eller praktik samt övriga myndighetskontakter. Vi har lång erfarenhet av sådana insatser då det varit del av ett utslussarbete som andra grupper av placerade omfattats av.

  • Enskilda stödjande samtal som bedrivs av psykoterapeutisk skolad personal..

  • Möjlighet till samtalskontakt för till barn som varit utsatta och eller upplevt en hotfull miljö

  • Medföljande barn möjlighet till lek och andra aktiviteter.

  Gårdsjöns personal har lång erfarenhet och kompetens att möta människor i kris. Personalen erbjuds regelbunden handledning

  Resurser att tillgå vid behov.

  Samarbete med:

  Leg psykolog och leg psykoterapeut

  Leg. läkare och specialist i psykiatri

  Tolkförmedling.

  Gårdsjöns har ramavtal med samtliga kommuner som ingår i Sörmlands Vårdförbunds upphandling men tar även emot från hela landet.