• Välkommen till vår nya hemsida

  24 Jun 2015

 • Under februari 2018 kommer vi starta upp vår nya enhet Trägårns HVB i centrala Flen.

  I dagsläget bedriver vi ett omsorgsboende för ensamkommande flyktingbarn i fastigheten, något vi i avtal med Katrineholms kommun gjort sedan 2015. 

  Innan dess har vi haft en behandlande enhet i fastigheten som vi nu ämnar starta upp. 

  Målgruppen är pojkar mellan 14-18 år med missbruksproblematik, kriminalitet, psykosocial problematik. 

  Utifrån förfrågningsunderlag tänker vi ev. rikta oss mot ensamkommande med särskild problematik och kommer därmed använda annan mer praktisk metodik.  Det kommer innebära praktik, lärlingsuppdrag, intensifierad skolgång/studiestöd, pedagogiska material (social färdighetsträning, ACRA, My Story etc.)